18 Temmuz 2008 Cuma

Abidin Dino’nun Resimleri Üzerine


Şinasi Güneş

Dino, soyut resmin etik tabanı ve felsefesine uygun çalışmalar yapıyor. Metafizik boyutu oldukça güçlü olan resimlerinde nötr’leri kullanıyor. Uykuda rüya gören ve yahut gözünü kısa br süre için kapatmış olan bir insanın imgelemi gibi siyahın içinden gelen titreşik soyut görüntülerdir Dino’da karşılaştığımız. Bu titreşimler resmi hiçleştirerek tinsel boyutuyla metafizik karekter kazanıyorlar. Titrek yapılarıyla kaybolmak üzere olan bu nesnesiz görüntüler anlık bir durum içeriyorlar. Bu anlıksallıkta sanat eserinin gelip geçiciliğini ortaya çıkararak değişkenliğini sağlıyor.

Dino’nun resimlerinin bir diğer özelliği de titreşimlerden dolayı 4.boyut (zaman)’un devreye girmesi. Siyahın içerisinde kaybolan bu resimler ışığın yarattığı anlıksal durumlar neticesinde sürekli biçim değiştiriyorlar. Açarsak; Siyahın yutuculuğu sonucunda titreşimlerle örtülen biçimler zamana dayalı olarak metoforik görüntülere bürürnüyorlar.

Biçim değiştirmeye müsait olan bu resimler yeni oluşlarıyla post-modern mantığın (olasılaştırma mantığının) kapsamaı ile yeni algılayışların uzantısı içerisinde canlılık kazanıyorlar.

Yine Dino hakikaten soyut resmin metafizik bir resim olduğunu üstüne basa basa oluşturuyor.

Varlıkbilimsel anlamda bir maddenin gözle görülemeyen yanına nenesizleşmenin doğurduğu yeni bir hayata yolculuğun zeminini hazırlıyor.

Dino’nun resminin bilimselliği ve samimiyeti burada yatıyor.

Dino resmine bazen mavi bezende mor’un buğusal etkisi ile duygusallık yüklü trajik bir örgü ekliyor.

Böylece insan faktörüde devreye girmiş oluyor. Dino resminin insallaşmasıyla soyut resmin özünde olan yabancılaşmayıda azaltmış oluyor. İronik de olsa bir yanıyla dış dünyanın izlerini taşımış oluyor.

Resimler bir yanıyla da gece resimlerini andırıyor. Gecesel etkideki resimleri dinginlik sadelik, arılığı daberaberinde getiriyor. Şiirsel bir ruhun taşıyıcıları da oluyorlar.

Karanlığın içindeki aydınlığın tümdengelimin resimleridir Dino’da buluştuğumuz....

16 Ocak 1997 Beyoğlu

Hiç yorum yok: