18 Temmuz 2008 Cuma

Mail Art


Şinasi Güneş_Türkiye'den Mail Art


Şinasi Güneş_Dada

Şinasi Güneş_DamgaŞinasi Güneş_Yolculuk


Şinasi Güneş

Posta sanatı, yaratıcı olan herkesin katılabileceği uluslararası bir ağdır. Mail Art bir deney, dışavurum, işbirliği, iletişim, özgürlük ve eğlence sanatıdır. Mektup ile yollanabilen herhangi bir sanat objesi Mail Art’ın ilgi alanına giriyor. El yapımı kartpostallar, fotokopiler, bilgisayar baskıları, kolajlar, resimler, çizimler, çeşitli nesneler, kısaca istediğiniz her şey... Gönderilen her türlü Mail Art objeleri elemeye tabi olmadan sergilenirler. Yapıtlar satılık değildir. Geri gönderilmezler. Fakat tüm katılımcılara fotoğraf ve sanatçı listesi gibi dökümanlar yollanır. Mail Art, sanatı tüketici zihniyetinden ve galeri monopolinden arındırmayı hedefleyen bir sanat hareketi olarak tanımlanır. "İnternet öncesi" yıllarında, Fluxus ve New York Correspondence School gibi avant-garde gruplar sayesinde yaygınlaştı ve artık tüm dünyada 50'den fazla ülkede binlerce insan tarafından icra ediliyor.

Mail Art gücünü sansüre uğramamasından alıyor.Yaratıcı yönü olan herkes her türlü çalışma ile katılabilyor. Bu durum korkunç bir özgürlük sağlıyor. Çizgi dışı, uyum sorunu yaşayan zorlayıcı çalışmaların dolaşıma girmesini sağlıyor. Şu an sanattaki tekrar sorunundan kurtulmak için yıkıcı anarşizan yaklaşımlara ihtiyaç var. Mail Art bu tip çalışmaları içine alıyor. Mail Art’ın tazeliği ve samimiyeti var. Mail Art yaratıcı bireyi kendine doğru çeken bağlayan bir hareket. O kadar hızlı o ağın içerisine giriyorsunuz ki, bir daha çıkabilmek çok zor. Sanatın özünde iletişim var. Mail Art’ın iletişime son derece yatkın bir hareket ve performans aracı olması Mail Art yaratıcılarına müthiş bir ifade ve özgürlük olanağı sağlıyor. Mail Art gittikçe büyüyen, açılan, genişleyen sizi saran kuşatan bir ağ...
20.yüzyılın başında Fütüristler, Sürrealister, Dadalar bazı Mail Art tekniklerini kullandılar.Dada sanatı felsefesi birçok Mail Art örneği ile yayılmıştır. Dadaizm ve Merz kolaj, damga, tipografi gibi teknikleri kullanmıştır. Zaten Dada sanat karşıtı bir hareketti. Siyasal bir başkaldırı sanatıydı.Fluxus güzel sanatların dışında başladı.Ve bu hareket artistik geçmişi olmayan insanları içeriyordu. Fluxus Mail Art’ı etkiledi. Fluxus sadece teknik ve ideolojik yönüyle değil doğasıyla da Mail Art’ı etkiledi. Çizgi dışı ilginç bir girişim 1960’larda Mail Art’ın babası olarak bilinen Ray Johnson’dan gelir. Bu dönemde Ray Johnson, kendi mektup okulunu kurar. Mail Art sosyo kültürel ve politikdir. Cinsellik, ekoloji, teknoloji, feminism gibi konularda karşı duruşuyla vardır. Kapitalizm karşıtı çalışmalar sık sık kullanılır. Mail Art 1970’lerin başında, performans, video gibi diğer medialar ve Eart Art ile birlikte çıktı.Tüm bunlar varolan galeri sisteminden sıyrılma arzusu içinde olan karşı kültürel bir retorik ortasında şekillenmiştir. Bazı yönlerden diğer mediaların başaramadığını başarmıştır. Bugün yeni media işleri büyük galeriler ve müze sergilerinde düzenli bir şekilde görülmektedir. Bununla beraber bir çok Mail Art sanatçısı dominant sanat enstitülerinin dışında kalmaktadırlar. Onların çalışmaları bir çeşit Anti Art’tır. Onlar kendilerini kasıtlı alternatif bir gettonun içinde görmektedirler. Bu getto geniş ticari galeri ve müze sistemine meydan okumayı niyet etmektedir. Henüz Mail Art ağı çağdaş sanat dünyası gibi gelişmemiştir. Mail’in ve sanatın birleşimi, tek konseptüel ve estetik başkaldırıya sahip yeni enstitü yapılarına başkaldırmaktadır.
Mail Art güncel sanatların demokratik bir şeklidir. Galeri ve klasik sanat yapıtlarına ihtiyaç duymayan yanı ile her zaman alternatiftir. Mail Art’ın yeni konseptler ve iddaalar kaynağı olması önemlidir ki global dünyanın renkli insanları arasında bir çok yolla kominikasyon sağlar. Bugünü değerlendirdiğimizde;Telekominikasyon için yeni medya ve tekniklerinin hızla gelişmesi yeni oluşan globalizasyon ve enformasyon akımı Mail Art’ın gelişimini etkiledi. Network aktivitesinin yeni formları, kominikasyon ve Mail Art’ın yeni konseptleri yaratılıyor. Gelecekte Mail Art konusunda yeni bir saha oluşacaktır. Şu an Mail Art’a dair çalışmalar yaygın olarak internet ortamında hiçbir ticari beklenti olamadan yer almaktadır. Bunun dışında daha çok Mail Art’ın dolaşımı galeri monopolünün dışında tezahür etmektedir. Bu nedenle de alternatif bir harekettir.
Bugün network sayesinde sanatın direkt değiş tokuşu arttı. Farklı ülkelerden sanatçılar arasındaki fikir ve informasyonun paylaşımı, kominikasyon ağının hız kazanmasına neden oldu. İnternet teknolojisi gelişmiş ülkelerin bir unsuru....
Mail Art’ın çoğulcu demokratik yapısı ve de ticari kaygıdan uzak olan bir hareket olması yapıtların elemeye tabi tutulmamasının başlıca sebebidir. Mail art genellikle yaratıcı iletişimde fantastik bir saha sağlamaktadır. Ve herhangi bir ticari şemadan uzaktır. Mail Art’ı kullanan bazı network liderleri bugün Mail Art’ı katılımcıların seçildiği, para istenilen satış için değerin arttırıldığı bienaller vasıtası ile dolaşıma sokmaktadırlar. Mail Art bütün bunlara rağmen şanslı, çılgın ayrıcalıklı bir durum teşkil etmektedir. Bu problem genellikle aynıdır. Gerçek Mail Art’ı gerçek olmayandan ayırmak gereklidir. Burada, Lon Spiegelmann’ın eski çağrısını hatırlamak gerekir. Lon Spiegelmann;”Para ile Mail Art’ı karıştırmayın” ve ”Mail Art”ı geleneklere karşı olan bir yapılanma içinde kullanın” der.
Mail Art, sanatçı pulları, plastik mühürler, kopya sanatı, kolaj, sanatsal kitap çalışmaları, görsel ve somut şiirler, elle yapılmış kağıt çalışmaları, zin’ler, düzyazılar ve tipografiler, materyaller ve objeler, fotoğraflar, taslaklardan oluşur. Mail Art sınırsız özgürlük ve tüm dünyada insan haklarını savunur. Zihinlerdeki özgürlük savaşına yardım eder.Mail Art bir anahtardır. Çağımız sanatçılarının yabancılaşmasını azaltacak bir harekettir.

Mail Art Siteleri
http://www.simulasyon.net/watch/index.htm
http://kiyotei.blogspot.com/
http://www.fripsmailart.blogspot.com/
http://digitalmailart.blogspot.com/
http://a1mailart.blogspot.com/
http://www.mailart.com.ar/menu.htm
http://mailxart.blogspot.com/
http://thomaslowetaylor.blogspot.com/
http://sghinismus.blogspot.com/
http://frogandtoadswildride.blogspot.com/
http://www.art.net/%7Ekiyotei/mailart/docs.html

Hiç yorum yok: