18 Temmuz 2008 Cuma

Asım İşler’in Resimleri Üzerine


Şinasi Güneş

İşler’in resimleri renklerin lekesel bir şekilde kütleler halinde kullanıldığı soyut çalışmalar ile figürün parçalandığı yada parçaların figürü oluşturduğu stilizasyonlardan kurulu soyutlamalardan ibarettir. Yer yer amorf biçimlerin üst üste bindirlmesyle oluşan lekesel görünümlerde romantik bir ifadenin bulgularına rastlıyoruz.

İşler, akrilik boyanın transparan etkisini çok iyi bir şekilde tuvale aktarabilen bir sanatçı. Yağlıboya ie yaptığı çalışmalarında dahi akriliğin tadını almak mümkün.

Genellikle stilizasyonlarında üst üste attığı renklerle alt yapıyı hazırlayıp resmin final bölümünde sert çizgiler ve lekesel kütleler kullanarak figürü ortaya çıkarıyor. Belirlilikle belirsizlik arasında gidip gelen figürler lekesel etkileriyle bir yandan bürünleşip bir yandan çözülürler. Figürler dikkatli bakıldığında algılanırlar. Resmin kendi iç dinamiğinde gizlidirler.

İşler, resmini yalınlaştırdığında daha iyi sonuçlar elde etmektedir ki özellikle büyük lekesel kütlelerle yarattığı trajik etkiler kayda değerdir. Soyut çalışmalrındaki elektrik figüratif çalışmalarında ender olarak yakalanabiliyor.

İşler’in resimlerinde kargaşa büyük alanlarda lekelerin kullanılmasıyla denetlenmekte ve resmin biçimsel görüntüsü yansıtılmaktadır.

İşler’in ürettiği figürün kullanımına dayalı dışavurumcu çalışmalar prim yapan bir geleneğin devamını oluşturmaktadır.

Bunlar Türk insanının dışavurumcu karakterini yansıtan resimlerdir. İçsel yapılarında hikaye edici bir anlatımcılık vardır. Ezilmiş, parçalanmış acı çeken, var ile yok arasındaki bu figürlerdir Türkiye’deki resim piyasasında tutulan. Bu resimler üretilmesi ve tüketilmesi yönünden sirkülasyona açık bir ruha sahiptir. Biçimci sanat kapsamı altına alınabilecek olan bu çalışmalar Türk sanat ortamında yoğun olarak tüketiliyor. Ki özellikle biçimsel yönü ağır basan dışavurumcu figüratif resimlerden oluşuyor.

Anlıksal tadların yaşandığı bu resimler bireyi eğelendirebilmektedir.
Bireyin içgüdüsel boşalımlarını sağladığı kısmi anlamdada rahatlattığı bu resimler sınırı olmayan özgürlüğün ifadesini taşımaktadırlar.

Durma noktası olmayan kilometrelerce sürecek olan resimler...

13 Ocak 1997 Beyoğlu

Hiç yorum yok: