18 Temmuz 2008 Cuma

Mehmet Güleryüz’ün Resimleri Üzerine


Şinasi Güneş

Figürlü mekansal oluşumları oluştururken direkt tüpten çıkan boyanın kullanımı ile oldukça sert resimler ortaya çıkarmıştır. Güleryüz’ün resminde hareket unsuru çok önemli görünüyor. Hareketi çizgilerin ritmiyle sağlıyor. Özellikle konturların oluşumu esnasında çizgiler tüm açıklığıyla görünüyor. Güleryüz’ün resminde adeta mikrokozmik bir enerjinin izleri var.Söz konusu olan saklı bir tinsellik.

Bu resimlerin ilginç bir özelliği de içten içe gerilimli bir atmosferi kendi içlerinde taşımaları. Güleryüz’ün resmindeki sert hatlar yer yer “G.Baselitz”in figürlerini anımsatıyor.

Güleryüz resimlerindeki iç gerginliği İmpressionistler’in ışığı kullandıkları gibi mekanın üzerinde yoğun olarak biriktirmesiyle yok ediyor. Göz kamaştırıcı ışık rahatlatıcı ve huzur verici bir görünüm oluşturuyor ve yaşama ait izleklerini beraberinde getiriyor.

Güleryüz resmini oluştururken izlenimci resimden oldukça faydalanıyor. Resmi çok iyi etüd eden sanatçı klasik bir anlayışı bünyesinde barındırıp çağcıl olanı yakalamaya çlaışırken resminin yere sağlam basmasınıda sağlamış oluyor.

Güleryüz’ün son resimlerinde bir rengin kendi iç skalası ile çözülmüş figürlü kompozisyonlarda doygunluk ikinci bir renk ile sağlanıyor. Güleryüz, renklerin ara değerlerini kullanarak resmi dengeleyip sert konturlarla planları oluşturuyor. Hareket unsurunu resmine eklemlendiğinde oldukça yapıcı çalışmaların ortaya çıktığını görüyoruz.

Bunlar, resimsel elemanları bağrında toplayan estetik hazzın yoğun olarak hissedildiği üretimler...

Eski resimlerindeki hayvan tiplemeleri ile illüstratif etkinin açımlaması ve biçim değiştirmesi ile dışavurumcu bir karakter kazanan figürleri bazen “Egon Schiele” bazen de “Backon” tadındadır. Tabii ki kendine özgü olarak izlenen ritmik karekterini taşıyarak...

Resimlerinde biçimin daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Kurduğu düşünsel önceller yer yer kendini gösteriyor. Bedensel tatlara ilişkin nesnesel olguların yansıttığı durumlar öncelikli olduğu için içerik önemsizleşiyor. Resmin kendiliğindenliğiyle resmin iskelti oluşuyor. Spontane vuruşların denetlenmesiyle anlıksal görüntüler oluşuyor.

Güleryüz’ün resminin klasik kurgusunun alt yapısı olarak desene verdiği önem görünüyor.

Güleryüz, resmin kendi kendisini oluşturur. Düşünsel analizlerin oluşması daresmin kendi kendisini oluşturmasından sonradır. Resim biçimsel yapısıyla düşünsel durumların doğmasını kendi iç süzgecinde sağlar. Bu oluşan düşünsel yanlarda toplumsal eleştiriye açık yönlerde bulunur.

Güleryüz’ün yaratıcı figürlerinde dehşetengiz bir ifadenin ayak izlerine rastlamak mümkün.

Güleryüz’ün bazı resimlerinde yeni romantizmin etkileri de görülür.

Güleryüz’ün bazı resimlerinin arka fonlarında çığırtkan bir ifadenin duyumları ile sanki bitmiş bir savaşın artıkları taşınmaktadır.
1 Ağustos 1997 Beyoğlu

Hiç yorum yok: